Mládež 21. storočia

OZ MLÁDEŽ 21.storočia má po rokoch činnosti v oblasti voľno časovej a mimo školskej práce s deťmi a mládežou obrovské množstvo partnerov o ktorých si myslíme by mal vedieť každý jeden náš člen, táborník či návštevník našej webstránky a preto sme si pre VÁS všetkých pripravili ich zoznam. Pri niektorých partneroch je možný preklik na ich domovské stránky. Niektoré sú skutočne zaujímavé, nech sa páči. Pre lepší prehľad sú zoradené v abecednom poradí.

S láskou Vaše M21

BELLEVUE Hotel Bardejov www.bellevuehotel.sk

CACTUS / English bar and relax centre / Bardejov www.cactus.sk

Centrum voľného času, Bardejov

Centrum voľného času, Stará Ľubovňa www.cvcslnet.sk

DAISY umelecká agentúra Bardejov

Euroregionalne Centrum Wolontariatu, Poľsko www.ecw.przeworsk.org

F.I.C.C., Anglicko www.ficcyouth.com

IUVENTA – NA Mládež v akcii, Bratislava www.mladezvakcii.sk

JUPIS videoštúdio Bardejov www.jupis.sk

Klub slovenských turistov, Bratislava www.kst.sk

Mestský úrad Bardejov, odbor kultúry, odbor školstva www.bardejov.sk

PROBLEM hudobná skupina, Bardejov

Rada mládeže Prešovského kraja www.rmpk.mladez.sk

Stowarzysenie Szkola Marzen, Nienadowa

ŠARIŠ Hotel Bardejov www.hotelsaris-bj.sk

ÚSMEV rekreačné stredisko Poráč

Veľvyslanectvo USA, Bratislava

WANDRÁCI country skupina, Bardejov www.wandraci.sk

Základné a stredné školy v Bardejove