Mládež 21. storočia

Perinbaba - podmienky účasti

I N F O R M Á C I E

o podmienkách nástupu na Zimný Detský Tábor

PERINBABA VI 2008 – Baba Bubu Waaa

Vážení rodičia, v záujme úspešného priebehu Zimného Detského Tábora Vám ponúkame základné informácie následovne:

NÁSTUP detí do ZDT je dňa: 3. marca 2008 o 10:00 na veľkom parkovisku pri futbalovom štadióne BŠK.

V prípade, ak sa nahlási väčší počet detí z Vinbargu, autobus bude pristavený aj na sídlisku Vinbarg, o čom Vás budeme v nedeľu 02.3.2008 informovať. Taktiež, ak bývate na trase Bardejov – Prešov, vieme Vám pristaviť autobus aj v dedinách, ktorými budeme prechádzať. Budeme stáť aj pri Kauflande v Prešove na parkovisku nákladných áut o cca 11:00hod.

PRÍCHOD detí z ZDT je dňa: 7. marca 2008 cca 14:00–14:30 na veľkom parkovisku pri futbalovom štadióne BŠK.

V prípade ak sa nahlási väčší počet detí z Vinbargu, autobus vyvezie deti aj na sídlisko Vinbarg, o čom Vás budeme v pondelok 19.2.2007 pri nástupe informovať. Taktiež ak bývate na trase Prešov – Bardejov, vieme Vám zastaviť autobus aj v dedinách, ktorými budeme prechádzať. Pri Kauflande v Prešove budeme o cca. 13:00.

Upozorňujeme, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu zlatých prsteňov, retiazok, väčšieho obnosu peňazí a iných hodnotných vecí. Nedoporučujeme mobilné telefóny, nakoľko v doline nie je signál. Ak niektoré dieťa potrebuje osobitnú starostlivosť, napíšte resp. na túto skutočnosť upozornite oddielových vedúcich už pri nástupe. Ďalej požadujeme, aby ste najmä mladším deťom napísali zoznam vecí, podľa ktorého sa ich pri odchode prekontroluje. V termíne do 29.februára 2008 do 14:00 doručiť do osobne alebo poštou riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku a zaplatiť príslušný poplatok.

Webmaster | 9. 2. 2008 So 19.57 | Volejbal | trvalý odkaz | tlač | 973x