Mládež 21. storočia

MEDZINÁRODNÉ PRETEKY TURISTICKEJ ZDATNOSTI BARDEJOV 2008

LogoMMPTZ1

Rozpis medzinárodných Pretekov turistickej zdatnosti

Názov pretekov:

Medzinárodné majstrovstvá pretekov turistickej zdatnosti

Usporiadateľ:

Klub slovenských turistov, Mesto Bardejov, OZ Mládež 21.storočia Bardejov

Technická organizácia:

Občianske združenie MLÁDEŽ 21. storočia, TOM BOBRÍCI Bardejov

Termín a miesto konania:

13.09.2008, lokalita Mníchovský potok pri Bardejove

Kategória a dĺžka tratí:

 – Najmladší žiaci, čky (1998-…)  – dvojčlenné hliadky, dĺžka trate do 2 km

  • Mladší žiaci, čky (1996–97) – dvojčlenné hliadky, dĺžka trate od 2 – 3 km
  • Starší žiaci, čky (1994–95) – dvojčlenné hliadky, dĺžka trate od 2 – 3 km
  • Mladší dorastenci, ky (1992–93) – jednotlivci, dĺžka trate od 4 – 5 km
  • Starší dorastenci, ky (1990–91) – jednotlivci, dĺžka trate od 4 – 5 km
  • Dospelí A (1989–73) – jednotlivci, dĺžka trate od 4 – 5 km
  • Dospelí B (1972– …) – jednotlivci, dĺžka trate od 4 – 5 km

Termín a adresa pre prihlášky:

Prihlášky pretekárov je potrebné odoslať do 09.09.2008 na adresu OZ Mládež 21.storočia Bardejov, Jozef Barborík, Ťačevská 30, 085 01 Bardejov a taktiež elektronicky na mladez21@yahoo.com.

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov Maroš Šarvanec – SR Hlavný rozhodca Jiří Vilhelm – ČR Tajomník Ľudka Maníková – SR Hospodár Lenka Volčková – SR Správca technického materiálu Tomáš Fröhlich – SR Zdravotník Marta Barboríková – SR, Ivan Daniel – SR Stavitelia tratí Štefan Trojan – SR, Gabriel Magyar – SR, Vlado Kochan – SR, Miloš Stejskal -ČR, Vedúci počtárskej komisie Miriam Sikulová – SR

Podmienky účasti:

Musia byť nominovaní príslušnou krajinou. Za nominácie zodpovedajú jednotlivé krajiny. V jednotlivých kategóriách môžu štartovať za príslušnú krajinu maximálne 4 hliadky.

Vybavenie hliadok:

- riadne vyplnený štartovný preukaz

  • písacie potreby (nie obyčajná ceruzka, nie červená farba náplne)
  • buzola (od mladšieho žiactva vrátane)
  • pretekári musia byť vhodne oblečení a obutí do lesného terénu.

Je zakázané používať tretry s klincami. Za vhodné oblečenie a obutie zodpovedá vysielajúca organizácia.

  • súťaží sa podľa platných pravidiel dohodnutých medzi SR a ČR

Úhrada nákladov:

štartovné za pretekára predstavuje sumu 200,–Sk. V cene je zahrnutá večera 12.09, raňajky a obed 13.09.2008, nocľah z 12.09.2008 na 13.09.2008 a welcome taška. Štartovné uhradiť do 09.09.2008 v prospech účtu 0451183803/0900. Názov účtu: Občianske združenie Mládež 21.storočia Bardejov.

Ubytovanie:

Ubytovanie pre pretekárov a vedúcich je zabezpečené v Základnéj škole Komenského ul. v Bardejove.Možnosť zabezpečiť ubytovanie na ZŠ Komenského ul. aj zo soboty na nedeľu v sume 50,–Sk za osobu. Hliadky, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach majú ubytovanie zo soboty na nedeľu zdarma. Nutné nahlásiť a uhradiť do 09.09.2008.

Stravovanie:

zabezpečené v školskej jedálni na ZŠ Komenského ul. v Bardejove.Možnosť objednať stravu aj na sobotu večer v sume 50,–Sk za osobu a raňajky v nedeľu ráno v sume 30,–Sk za osobu. Nutné nahlásiť a uhradiť do 09.09.2008 v prospech účtu 0451183803/0900. Názov účtu: Občianske združenie Mládež 21.storočia Bardejov.

Doprava na miesto konania:

zodpovedá vysielajúca organizácia. Presun pretekárov a personálu v sobotu ráno na pretek zabezpečí organizátor preteku

Prezentácia:

Prezentácia pretekárov bude možná 12. 9. 2008, t.j. v Piatok od 17:00 do 21:00 hod. v priestoroch Základnej školy Komenského ulici v Bardejove. Po tomto čase už nebude možná prezentácia ani žiadne iné zmeny súvisiace s pretekármi.

Zdravotná služba:

Počas pretekov v priestore cieľa a počas ubytovania zabezpečená organizátorom.

Vyhodnotenie a ceny:

Súťažné hliadky a jednotlivci na prvých troch miestach z každej kategórie obdržia medaily a vecné ceny od sponzorov preteku / t.j. mobilné telefóny, kredity, USB, MP3 prehrávače a iné lukratívne ceny /. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v sobotu o 17.00 hod v rámci podujatia 1. Česko-slovenský Country bál v historických priestoroch radničného námestia v Bardejove. Na podujatie obdrží každý účastník vstupenku vo Welcome taške zdarma.

Rozpis MM PTZ Bardejov 2008 vo formáte MS WORD na stiahnutie

Sústredenie slovenskej reprezentácie vo formáte MS WORD na stiahnutie

Nominácie súťažiacich Slovenska na MM PTZ 2008 vo formáte MS WORD na stiahnutie

Nominácie súťažiacich Česka na MM PTZ 2008 vo formáte MS WORD na stiahnutie

Webmaster | 11. 9. 2008 Čt 10.24 | , | trvalý odkaz | tlač | 1178x