Mládež 21. storočia

POSTUP PRI REGISTRÁCII NA KONKURZ VEDÚCICH, ANIMÁTOROV, ZDRAVOTNÍKOV LDT BOBORLAND 2009

1. Do 24.5.2009 /nedeľa / je potrebné zaslať štruktúrovaný životopis spolu s vyplnenou prihláškou a priloženou fotografiou na e-mail: mladez21@yahoo.com. Samozrejme, že všetky informácie môžete poslať aj klasickou poštou avšak tu je potrebné rátať s časovým úsekom prijatia Vášho listu. Listy došlé po termíne nebudú akceptované a preto Vám doporučujeme posielať všetku korešpondenciu elektronicky.
konkurz1a konkurz2a konkurz3a
2. Obratom Vám zašleme potvrdzujúci mail o prijatí Vašich informácií a obdržíte informácie s časom na ktorý je potrebné sa na konkurz dostaviť. Upozorňujeme Vás, že osobné stretnutie na konkurze je z hľadiska vášho pôsobenia v LDT BOBORLAND povinné!!!! Konkurz sa uskutoční v areáli Materskej škôlky na sídlisku Vinbarg v Bardejove dňa 26.05.2009 / utorok / v popoludňajších hodinách.
konkurz1a konkurz2a konkurz3a
3. Pred samotným konkurzom uhraďte manipulačný poplatok 4 € buď bankovým prevodom, poštovou poukážkou prípadne osobne v deň konania konkurzu. Konkurz je vedený formou rozhovoru s uchádzačom. Členmi výberovej komisie sú hlavní vedúci jednotlivých táborov ako aj špeciálny pedagóg a psychológ.

4.Výsledky konkurzu Vám budú oznámené v ten istý deň sms správou alebo e-mailom všetkým účastníkom konkurzu a do 30.06.2009 podpísané dohody o vykonaní práce na leto.

Tešíme sa na stretnutie

prihlaska

Webmaster | 16. 4. 2009 Čt 22.23 | Volejbal | trvalý odkaz | tlač | 2551x