08. jún - 11. jún 2023  

BOBORLAND VÍKEND

atraktívny program pre dospelých a rodiny s deťmi

4-dňový predĺžený víkend venovaný všetkým aktuálnym členom M21, našim jedinečným táborníkom, ich rodičom a dospelým fanúšikom letných detských táborov BOBORLAND.

Bohatý program prispôsobený veku a zručnostiam prihlásených účastníkov, celodenné výlety, 

netradičné hry a aktivity a spoznávanie malebnej  prírody Slovenského raja v jeho južnej časti.

Rodičia a dospelí budú mať jedinečnú šancu zažiť pravú nefalšovanú táborovú atmosféru, so všetkým, čo k tomu patrí.

Pre prítomné deti bude počas aktivít ich rodičov, pripravený bohatý animačný program.

Miesto: RZ Stará voda – Slovenský raj                                                                                                 Kapacita: 40 účastníkov

FORMULÁR na ONLINE REZERVÁCIU

BOBORLAND VÍKEND 2023

AKO NA TO:

 • Tento formulár slúži na rezerváciu miest na BOBORLAND VÍKEND 2023. Ide o predbežnú ONLINE rezerváciu. Oficiálna prihláška a informácie Vám budú zaslané na základe Vami uvedených informácií pri predbežnej ONLINE rezervácií.
 • Pozorne vyplňte MENO a PRIEZVISKO ÚČASTNÍKA alebo zodpovedného za skupinu / rodinu.
 • Ďalej vyplňte všetky MENÁ, PRIEZVISKÁ a VEK - ĎALŠÍCH ÚČASTNÍKOV, ktorých nahlasujete VY.
 • V bode CHCEME BYŤ UBYTOVANÍ - zakliknite Vami požadovanú možnosť.
 • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT na zákonného zástupcu účastníka alebo zodpovedného za skupinu / rodinu.
 • Správne vyplňte EMAIL KONTAKT na zákonného zástupcu účastníka alebo zodpovedného za skupinu / rodinu.
 • V bode Mám záujem o spoločnú objednanú dopravu na pobyt a z pobytu - zakliknite Vami požadovanú možnosť a v bode Počet požadovaných miest na objednanú prepravu - uveďte počet.
 • Do posledného bodu INÉ: otázky, špeciálne požiadavky na organizátora /strava, ubytovanie, doprava, zdravotné obmedzenia uveďte všetky Vaše požiadavky: obmedzenia v strave, zdravotné obmedzenia, s kým chcete byť na bunke / chate. Prípadne iné, pre zdarný priebeh víkendu, potrebné informácie.
 • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ - PRIHLASOVACÍ FORMULÁR " .
 • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
 • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely predbežnej ONLINE REZERVÁCIE na BOBORLAND VÍKEND 2023.

  O ďalšom postupe pre úspešné dokončenie rezervácie, Vás budeme informovať
  na Vami uvedené kontaktné údaje.

!!! POZOR !!!
Na každú RODINKU, SKUPINU, prípadne NAHLÁSENÉ DIEŤA bez dospelého doprovodu
 vyplňte online FORMULÁR zvlášť.

To znamená napr. pri 2 rodinách / skupinách, vyplňte 2 formuláre,
teda pre každú rodinu / skupinu - vlastný formulár.