ONLINE  NÁVRATKA

anglický jazyk

E. T. CLUB M21 - šk. rok 2021 / 2022

už len na DOTAZ !!!

AKO NA TO:

  • Tento ONLINE formulár slúži všetkým záujemcom o pokračovanie alebo o začiatok navštevovania hodín anglického jazyka v E. T. CLUB M21 v školskom roku 2021 / 2022. Ďalší postup na dokončenie ONLINE zápisu, Vám bude zaslaný začiatkom školského roka 2021 / 2022 na základe Vami uvedených informácií. 
  • Pozorne vyplňte MENO a PRIEZVISKO dieťaťa, ktoré bude v školskom roku 2021 / 2022 navštevovať hodiny Anglického jazyka.
  • Správne vyplňte DÁTUM NARODENIA DIEŤAŤA a jeho AKTUÁLNY VEK v deň vyplnenia ONLINE návratky.
  • Zvoľte TYP ŠKOLY ktorý bude dieťa v školskom roku 2021/2022 navštevovať a uveďte ROČNÍK, ktorý bude dieťa na danom type školy v školskom roku 2021 / 2022 navštevovať.
  • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT a E-MAIL ADRESU rodiča dieťaťa, ktorého máme informovať o ďalšom postupe pre účely dokončenia online ZÁPISU ako aj o všetkých potrebných informáciách.
  • Správne vyplňte korešpondenčnú ADRESU DIEŤAŤA, kde mu v prípade potreby, môžeme zaslať informácie o priebehu a organizácii školského roka 2021 / 2022.
  • Nakoniec už len kliknite na " DOKONČIŤ a ODOSLAŤ - ONLINE ZÁPIS " 
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE návratky.

Na každého ŽIAKA - vyplňte online FORMULÁR osobitne.

To znamená napr. pri 2 súrodencoch / kamarátoch, vyplňte 2 formuláre ,
teda pre každého žiaka, vlastný formulár.