ONLINE  ZÁPIS

anglický jazyk

E. T. CLUB - šk. rok 2020 / 2021

AKO NA TO:

  • Tento ONLINE formulár slúži všetkým záujemcom o hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB M21 v školskom roku 2020 / 2021 na ONLINE zápis z pohodlia Vášho domova. Ďalší postup na dokončenie ONLINE zápisu, Vám bude zaslaný na základe Vami uvedených informácií. Po realizovaní ONLINE zápisu NIE JE POTREBNÉ !!! opätovne prihlasovať dieťa za člena M21 v školskom roku 2020 / 2021.
  • Pozorne vyplňte MENO a PRIEZVISKO dieťaťa, ktoré chcete na hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB M21 zapísať.
  • Správne vyplňte DÁTUM NARODENIA DIEŤAŤA a jeho AKTUÁLNY VEK v deň ONLINE zápisu.
  • Zvoľte TYP ŠKOLY ktorý bude dieťa v školskom roku 2020/2021 navštevovať a uveďte ROČNÍK, ktorý bude dieťa na danom type školy v školskom roku 2020 / 2021 navštevovať.
  • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT a E-MAIL ADRESU rodiča dieťaťa, ktorého máme informovať o ďalšom postupe pre účely dokončenia online ZÁPISU ako aj o všetkých potrebných informáciách.
  • Správne vyplňte korešpondenčnú ADRESU DIEŤAŤA, kde mu v prípade potreby, môžeme zaslať informácie o priebehu a organizácii školského roka 2020 / 2021.
  • Nakoniec už len kliknite na " DOKONČIŤ a ODOSLAŤ - ONLINE ZÁPIS " 
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE zápisu.

Na každého ŽIAKA - vyplňte online FORMULÁR osobitne.

To znamená napr. pri 2 súrodencoch / kamarátoch, vyplňte 2 formuláre ,
teda pre každého žiaka, vlastný formulár.