ONLINE  ZÁPIS

anglický jazyk

E. T. CLUB - šk. rok 2020/2021

AKO NA TO:

  • Tento formulár slúži všetkým záujemcom o hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB v školskom roku 2020/2021 na ONLINE zápis z pohodlia domova. Ďalší postup na dokončenie zápisu Vám bude zaslaný na základe Vami uvedených informácií v predbežnom ONLINE zápise.
  • Pozorne vyplňte MENO a PRIEZVISKO dieťaťa, ktoré chcete na hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB zapísať.
  • Správne vyplňte DÁTUM NARODENIA DIEŤAŤA a jeho AKTUÁLNY VEK v deň ONLINE zápisu.
  • Zvoľte TYP ŠKOLY ktorý bude dieťa v školskom roku 2020/2021 navštevovať a uveďte ROČNÍK, ktorý bude dieťa na danom type školy v školskom roku 2020/2021 navštevovať.
  • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT a E-MAIL ADRESU rodiča dieťaťa, ktorého máme informovať o ďalšom postupe pre účely dokončenia online ZÁPISU ako aj o všetkých potrebných informáciách.
  • Správne vyplňte korešpondenčnú ADRESU DIEŤAŤA, kde mu v prípade potreby, môžeme zaslať informácie o priebehu a organizácii školského roka 2020/2021.
  • Nakoniec už len kliknite na " DOKONČIŤ a ODOSLAŤ - ONLINE ZÁPIS " 
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE zápisu.

Na každého ŽIAKA - vyplňte online FORMULÁR osobitne.

To znamená napr. pri 2 súrodencoch / kamarátoch, vyplňte 2 formuláre ,
teda pre každého žiaka, vlastný formulár.