ONLINE ZÁPIS pre nových záujemcov

anglický jazyk E. T. CLUB M21
 2. polrok šk. rok 2020 / 2021

AKO NA TO:

  • Tento ONLINE formulár slúži všetkým novým záujemcom o hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB M21 v 2. polroku školského roka 2020 / 2021 na ONLINE zápis z pohodlia Vášho domova. Ďalší postup na dokončenie ONLINE zápisu, Vám bude zaslaný na základe Vami uvedených informácií. 
  • Pozorne vyplňte MENO a PRIEZVISKO dieťaťa, ktoré chcete na hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB M21 zapísať. 
  • Správne vyplňte DÁTUM NARODENIA DIEŤAŤA a jeho AKTUÁLNY VEK v deň ONLINE zápisu.
  • Zvoľte TYP ŠKOLY ktoré dieťa v školskom roku 2020/2021 navštevuje a uveďte ROČNÍK, ktorý dieťa na danom type školy v školskom roku 2020 / 2021 navštevuje.
  • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT a E-MAIL ADRESU rodiča dieťaťa, ktorého máme informovať o ďalšom postupe pre účely dokončenia online ZÁPISU ako aj o všetkých potrebných informáciách.
  • Správne vyplňte korešpondenčnú ADRESU DIEŤAŤA, kde mu v prípade potreby, môžeme zaslať informácie o priebehu a organizácii školského roka 2020 / 2021.
  • Nakoniec už len kliknite na " DOKONČIŤ a ODOSLAŤ - ONLINE ZÁPIS " 
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE zápisu.

Na každého ŽIAKA - vyplňte online FORMULÁR osobitne.

To znamená napr. pri 2 súrodencoch / kamarátoch, vyplňte 2 formuláre ,
teda pre každého žiaka, vlastný formulár.

ONLINE ZÁPIS E. T. CLUB 2. polrok 2020/2021