Dôležité informácie o organizácii a priebehu online vyučovania anglického jazyka v E.T. CLUB

1. Hodiny anglického jazyka v E.T. CLUB prebiehajú v online priestore na základe dohodnutého a schváleného rozvrhu a to  buď individuálne iba s lektorom, alebo v skupinách v zmysle zaradenia detí do jednotlivých skupín. Deti do 10 rokov majú rozvrh hodín vždy riešený dopoludnia, naopak žiaci druhého stupňa ZŠ a stredoškoláci majú svoje online vyučovanie vždy v popoludňajších hodinách.

2. Pre úspešný priebeh online hodiny anglického jazyka je potrebné mať zabezpečený permanentný prístup na internet a dostupné zariadenie ako napríklad stolový počítač, notebook, tablet alebo smartphone a na spomínanom zariadení stiahnutú bezplatnú aplikáciu ZOOM, v ktorej hodiny anglického jazyka v E.T. CLUB prebiehajú. 

Externé slúchadlá a mikrofón nie sú podmienkou, ale pri väčšom počte účastníkov hodiny, ich vrelo doporučujeme.

3. Pre maximálnu efektivitu online hodín anglického jazyka je nevyhnutné, aby žiaci mali počas trvania online hodiny zapnutý okrem zvukového média aj obraz, v opačnom prípade môže žiak za účelom poskytnutia zvukovej informácii o učive pokojne lektora kontaktovať telefonicky.

4. V dostatočnom predstihu sú pre účely online hodiny anglického jazyka jednotlivým žiakom, alebo ich rodičom, zasielané prístupové informácie k hodine, v závislosti od zručnosti žiakov a dostupnosti k spomínaným zariadeniam buď formou sms, emailov prípadne prostredníctvom sociálnej siete.

5. Každá vyučovacia hodina je počas úvodných online stretnutí vedená len medzi lektorom a jedným žiakom v danej skupine. Postupom času na základe výsledkov, okolností a pripravenosti konkrétneho žiaka sa vyučovacej online hodiny môže zúčastniť viac členov danej skupiny.

6. Na konci každej online vyučovacej hodine navrhne lektor žiakovi presný čas jeho nasledujúcej online hodiny anglického jazyka v E.T. CLUB, ale v zmysle prijatého rozvrhu online učebne M21, ak nie je vo výnimočných prípadoch vopred dohodnuté inak, nasledovne :

Skupina A1   PONDELOK / STREDA  v čase od 10:00 do 13:00     v dohodnutom čase 

Skupina  A2  PONDELOK / STREDA   v čase od 10:00 do 13:00      v dohodnutom čase  

Skupina  A4   UTOROK / ŠTVRTOK     v čase od 10:00 do 13:00       v dohodnutom čase 

Skupina  A5  PONDELOK / STREDA   v čase od 13:30 do 16:00        v dohodnutom čase 

Skupina  A7  UTOROK / ŠTVRTOK     v čase od 13:30 do 17:00        v dohodnutom čase 

Skupina A10  PONDELOK / STREDA   v čase od 16:00 do 18:00        v dohodnutom čase

7. Ak sa nám s Vami nepodarilo prostredníctvom online hodín spojiť, neváhajte nás kontaktovať za účelom pomôcť Vám s pripojením, prípadne poskytnutím akejkoľvek informácie súvisiacej s organizáciou a priebehom hodín anglického jazyka v E.T. CLUB.


8. Ak sa situácia zmení a ústredný krízový štáb nám umožní vrátiť sa späť k štandardnej forme vyučovania hodín anglického jazyka v E.T. CLUB, organizácia hodín bude priebehať podobne ako pred vyhlásením núdzového stavu zo dňa 13. marca 2020. Vyučovanie bude

 či už v online priestore alebo štandardne v učebni M21 prebiehať vzhľadom na aktuálnu situáciu NIE do 31. mája 2020 ako bolo pôvodne plánované, ale do 26. júna 2020.

 

Tešíme sa na stretnutie

S úctou kolektív M21