Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - aktualizované 29.9.2020