Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave - aktualizované 29.5.2020