UŽ LEN NA DOTAZ !!!

ENERGYLANDIA

27. jún 2022 /pondelok/

Odchod ............ Športová hala Mier 05:00 hod.

Príchod ............... Športová hala Mier 24:00 hod.

INFORMÁCIE

Bez dospelého sprievodu je výlet venovaný všetkým deťom od 10 rokov, 

pre deti do 10 rokov, doporučujeme účasť rodiča, alebo zákonného zástupcu dieťaťa. 

Dieťa, resp. účastník je povinný mať všetky potrebné platné cestovné doklady na prípadné preukázanie sa v Poľsku. 

Členovia M21, ktorí od nás obdržia oficiálnu pozvánku, majú výlet hradený v plnej výške.

 POPLATOK

Doprava  .............. 30 €

Cena vstupného do zábavného parku Energylandia ............ od 20 € do 50 €  /podľa veku účastníka a počtu účastníkov/ 

 Cena lístka bude vyrátaná na mieste resp. tesne pred odchodom do Energylandie na základe prihlásených účastníkov a najmä ich vekového zloženia, nakoľko bude realizovaný skupinový vstup.

UŽ LEN NA DOTAZ !!!

Tešíme sa na stretnutie na výlete M21 !