Letné detské tábory 

BOBORLAND 2022


DENNÉ PRÍMESTSKÉ TÁBORY

BOBORLAND v MESTE

04. júl - 08. júl 2022 BOBORLAND v meste I. - prímestský tábor      

ÚSPEŠNE UKONČENÝ

11. júl - 15. júl 2022 BOBORLAND v meste II. - prímestský tábor  

ÚSPEŠNE UKONČENÝ


18. júl - 22. júl 2022 BOBORLAND v meste III. - prímestský tábor

ÚSPEŠNE UKONČENÝ

25. júl - 29. júl 2022 BOBORLAND v meste IV. - prímestský tábor

ÚSPEŠNE UKONČENÝ

   01. august - 05. august 2022 BOBORLAND v meste V. - prímestský tábor 

ÚSPEŠNE UKONČENÝ 

08. august - 12. august 2022 BOBORLAND v meste VI. - prímestský tábor  

PRÁVE PREBIEHA

15. august - 19. august 2022 BOBORLAND v meste VII. - prímestský tábor


Počas letných prázdnin, v mesiacoch júl a august, ponúkame 7 turnusov denných prímestských táborov

a to pre našich najmladších ale aj menej odvážnych táborníkov,

ktorí ešte váhajú s účasťou na pobytovom tábore.

Každý pracovný deň od pondelka do piatku v čase od 07:30 do 16:00 hod., ak nie je uvedené inak.

Venované deťom od 5 do 10 rokov na prirodzené zoznámenie sa s táborovým svetom.

Denný prímestský tábor plný aktivít, cestovania a poznávania blízkeho okolia, je garanciou nových zážitkov.

V cene je zahrnutá: 3 x denne strava, pitný režim, doprava, poplatky za všetky vstupy

v rámci plánovaných výletov, bohatý animačný program a poistenie dieťaťa.


Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa do letného detského prímestského tábora

odovzdá organizátorovi tábora tieto tlačivá a dokumenty:
- Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa zúčastniť sa dennej formy prímestského tábora,  
- Tlačivo Upozornenie rodiča,
- Prehlásenie o bezinfekčnosti,
- Splnomocnenie pre účely výberu dieťaťa z tábora,
- Kartičku poistenca (prípadne jej kópiu),
- Preukaz na vlak na bezplatné cestovanie,
- riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku do tábora.

Všetky uvedené tlačivá nájdete nižšie a taktiež Vám budú zaslané po uhradení príslušných poplatkov za tábor na Vami uvedený e-mail.

POPLATOK za TÁBOR:  77,- € / dieťa / 1 turnus

Miesto: priestory M21 Bardejov                                                                                 Kapacita: 20 táborníkov / 1 tábor  

Potrebné TLAČIVÁ do letných detských táborov

BOBORLAND v MESTE 2022


12. júl - 19. júl 2022  

BOBOR VÍTA NOVÁČIKOV I.

ÚSPEŠNE UKONČENÝ

8-dňový pobytový tábor venovaný deťom vo veku od 6 do 13 rokov a najmä tým táborníkom,

ktorí sú s nami v tábore po prvýkrát alebo táborníkom, ktorým tento termín vyhovuje.

Nenáročné aktivity na úspešný štart do táborového sveta.

Bohatý program prispôsobený veku a zručnostiam táborníkov, celodenné výlety, netradičné hry a aktivity, návšteva kúpaliska a spoznávanie malebnej slovenskej prírody.

V cene je zahrnutá:  5 x denne strava, ubytovanie, doprava, zdravotník, poplatky za všetky vstupy v rámci
 plánovaných výletov, bohatý animačný program a poistenie dieťaťa, 
mimo poplatku za upomienkové predmety.

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa do prímestského tábora
odovzdá organizátorovi tieto tlačivá a dokumenty:
- Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa zúčastniť sa pobytovej formy tábora,
- Tlačivo Upozornenie rodiča,
- Prehlásenie o bezinfekčnosti,
- Kartičku poistenca (prípadne kópiu),
- Preukaz na vlak na bezplatné cestovanie,
- riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku do tábora,

Všetky uvedené tlačivá nájdete nižšie a taktiež Vám budú zaslané po uhradení príslušných poplatkov za tábor na Vami uvedený e-mail.

POPLATOK za TÁBOR: 234,- € / dieťa / 1 turnus    

Miesto: RZ Stará voda – Slovenský raj                                                                                                 Kapacita: 40 táborníkov

Potrebné TLAČIVÁ do letného detského tábora

BOBOR VÍTA NOVÁČIKOV I.  2022


02. - 09. august 2022 

NOVÁČIKOM SOM UŽ BOL II.

ÚSPEŠNE UKONČENÝ

8-dňový pobytový tábor pre deti od 10 do 15 rokov venovaný najmä tým táborníkom, 

ktorým sa tak v tábore páči, že sa chcú vrátiť späť ešte toto leto, ale aj tým táborníkom, ktorým tento termín vyhovuje.

V tábore zažijete kopec nových, ale aj VÁM dobre známych dobrodružstiev, ako napríklad

Nočná hra, táborový krst alebo Táborová svadba nebudú chýbať.

V cene je zahrnutá: 5 x denne strava, ubytovanie, doprava, zdravotník, poplatky za všetky vstupy v rámci

 plánovaných výletov, bohatý animačný program a poistenie dieťaťa, mimo poplatku za upomienkové predmety.

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa do prímestského tábora
odovzdá organizátorovi tieto tlačivá a dokumenty:
- Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa zúčastniť sa pobytovej formy tábora,
- Tlačivo Upozornenie rodiča,
- Prehlásenie o bezinfekčnosti,
- Kartičku poistenca (prípadne kópiu),
- Preukaz na vlak na bezplatné cestovanie,
- riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku do tábora,

Všetky uvedené tlačivá nájdete nižšie a taktiež Vám budú zaslané po uhradení príslušných poplatkov za tábor na Vami uvedený e-mail.

POPLATOK za TÁBOR: 234,- € / dieťa / 1 turnus  

Miesto: RZ Stará voda – Slovenský raj                                                                                                 Kapacita: 40 táborníkov

Potrebné TLAČIVÁ do letného detského tábora

NOVÁČIKOM SOM UŽ BOL II.  2022


15. august - 22. august 2022  

BOBOR VÍTA NOVÁČIKOV II.

formálne vypredaný

8-dňový pobytový tábor venovaný deťom vo veku od 6 do 13 rokov a najmä tým táborníkom,

ktorí sú s nami v tábore po prvýkrát alebo táborníkom, ktorým tento termín vyhovuje.

Nenáročné aktivity na úspešný štart do táborového sveta.

Bohatý program prispôsobený veku a zručnostiam táborníkov, celodenné výlety, netradičné hry a aktivity, návšteva kúpaliska a spoznávanie malebnej slovenskej prírody.

V cene je zahrnutá: 5 x denne strava, ubytovanie, doprava, zdravotník, poplatky za všetky vstupy v rámci
 plánovaných výletov, bohatý animačný program a poistenie dieťaťa, mimo poplatku za upomienkové predmety.

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa do prímestského tábora
odovzdá organizátorovi tieto tlačivá a dokumenty:
- Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa zúčastniť sa pobytovej formy tábora,
- Tlačivo Upozornenie rodiča,
- Prehlásenie o bezinfekčnosti,
- Kartičku poistenca (prípadne kópiu),
- Preukaz na vlak na bezplatné cestovanie,
- riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku do tábora,

Všetky uvedené tlačivá nájdete nižšie a taktiež Vám budú zaslané po uhradení príslušných poplatkov za tábor na Vami uvedený e-mail.

POPLATOK za TÁBOR: 234,- € / dieťa / 1 turnus  

Miesto: RZ Stará voda – Slovenský raj                                                                                                 Kapacita: 40 táborníkov

Potrebné TLAČIVÁ do letného detského tábora

BOBOR VÍTA NOVÁČIKOV II.  2022


FORMULÁR na ONLINE REZERVÁCIU

Letné detské tábory BOBORLAND 2022

AKO NA TO:

 • Tento formulár slúži na rezerváciu Vami vybraného miesta  v letnom detskom tábore BOBORLAND 2022.  Ide o predbežnú ONLINE rezerváciu. Oficiálna prihláška a informácie Vám budú zaslané na základe Vami uvedených informácií pri predbežnej ONLINE rezervácií letných detských táborov BOBORLAND 2022.
 • Pozorne vyplňte MENO a PRIEZVISKO táborníka, pre ktorého chcete tábor rezervovať.
 • Správne vyplňte DÁTUM NARODENIA TÁBORNÍKA.
 • Správne vyplňte VEK TÁBORNÍKA.
 • Zvoľte Vami vybraný TERMÍN a NÁZOV TÁBORA, v prípade záujmu o viac termínov, si môžete označiť zakliknutím viacerých termínov letných detských táborov BOBORLAND 2022 pri jednej predbežnej ONLINE rezervácií.
 • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT a E-MAIL ADRESU rodiča alebo zákonného zástupcu táborníka, ktorého máme informovať o ďalšom postupe pre účely dokončenia predbežnej ONLINE REZERVÁCIE a všetkých potrebných informácií s organizáciou a samotným priebehom tábora.
 • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ - PRIHLASOVACÍ FORMULÁR " .
 • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
 • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely predbežnej ONLINE REZERVÁCIE.

  O ďalšom postupe pre úspešné dokončenie rezervácie, Vás budeme informovať.
!!! POZOR !!!
Na každého TÁBORNÍKA - vyplňte online FORMULÁR zvlášť. 

To znamená napr. pri 2 súrodencoch / kamarátoch, vyplňte 2 formuláre,
teda pre každého táborníka, vlastný formulár.


FOTOGALÉRIA najlepších táborových momentov

 BOBORLAND 2021

Tešíme sa na stretnutie v tábore!


S láskou M21