Letné detské tábory 

BOBORLAND 2022


FORMULÁR na ONLINE REZERVÁCIU

Letné detské tábory BOBORLAND 2022

AKO NA TO:

  • Tento formulár slúži na rezerváciu Vami vybraného miesta  v letnom detskom tábore BOBORLAND 2022.  Ide o predbežnú ONLINE rezerváciu. Oficiálna prihláška a informácie Vám budú zaslané na základe Vami uvedených informácií pri predbežnej ONLINE rezervácií letných detských táborov BOBORLAND 2022.
  • Pozorne vyplňte MENO a PRIEZVISKO táborníka, pre ktorého chcete tábor rezervovať.
  • Správne vyplňte DÁTUM NARODENIA TÁBORNÍKA.
  • Zvoľte Vami vybraný TERMÍN a NÁZOV TÁBORA, v prípade záujmu o viac termínov, si môžete označiť zakliknutím viacerých termínov letných detských táborov BOBORLAND 2022 pri jednej predbežnej ONLINE rezervácií.
  • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT a E-MAIL ADRESU rodiča alebo zákonného zástupcu táborníka, ktorého máme informovať o ďalšom postupe pre účely dokončenia predbežnej ONLINE REZERVÁCIE a všetkých potrebných informácií s organizáciou a samotným priebehom tábora.
  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ - PRIHLASOVACÍ FORMULÁR " .
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely predbežnej ONLINE REZERVÁCIE.

    O ďalšom postupe pre úspešné dokončenie rezervácie, Vás budeme informovať.
!!! POZOR !!!
Na každého TÁBORNÍKA - vyplňte online FORMULÁR zvlášť. 

To znamená napr. pri 2 súrodencoch / kamarátoch, vyplňte 2 formuláre,
teda pre každého táborníka, vlastný formulár.


FOTOGALÉRIA najlepších táborových momentov

 BOBORLAND 2021

Tešíme sa na stretnutie v tábore!


S láskou M21