Letné detské tábory

BOBORLAND 2023


DENNÉ PRÍMESTSKÉ TÁBORY

BOBORLAND v MESTE


03. júl - 07. júl 2023 BOBORLAND v meste I. - prímestský tábor    
10. júl - 14. júl 2023 BOBORLAND v meste II. - prímestský tábor 

17. júl - 21. júl 2023 BOBORLAND v meste III. - prímestský tábor
24. júl - 28. júl 2023
BOBORLAND v meste IV. - prímestský tábor
31. júl - 04. august 2023  BOBORLAND v meste V. - prímestský tábor
07. - 11. august 2023 BOBORLAND v meste VI. - prímestský tábor
14.  - 18. august 2023 BOBORLAND v meste VII. - prímestský tábor


Počas letných prázdnin, v mesiacoch júl a august, ponúkame 7 turnusov denných prímestských táborov

a to pre našich najmladších ale aj menej odvážnych táborníkov, ktorí ešte váhajú s účasťou na pobytovom tábore.

Každý pracovný deň od pondelka do piatku v čase od  07:30 do 16:00 hod., ak nie je uvedené inak.

Venované deťom od do 10 rokov na prirodzené zoznámenie sa s táborovým svetom.

Denný prímestský tábor plný aktivít, cestovania a poznávania blízkeho okolia, je garanciou nových zážitkov.

V cene je zahrnutá:

3 x denne strava, pitný režim, doprava, poplatky za všetky vstupy v rámci plánovaných výletov, 

bohatý animačný program a poistenie dieťaťa.

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa do letného detského prímestského tábora
odovzdá organizátorovi tábora tieto tlačivá a dokumenty:
- Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa zúčastniť sa dennej formy prímestského tábora,  
- Tlačivo Upozornenie rodiča,
- Splnomocnenie pre účely výberu dieťaťa z tábora,
- Kartičku poistenca (prípadne jej kópiu),
- Preukaz na vlak na bezplatné cestovanie,
- riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku do tábora.

Všetky uvedené tlačivá nájdete nižšie a taktiež Vám budú zaslané po uhradení príslušných poplatkov za tábor na Vami uvedený e-mail.

POPLATOK za TÁBOR:  95,- € / dieťa / 1 turnus

Miesto: priestory M21 Bardejov                                                                                 Kapacita: 20 táborníkov / 1 tábor  


Potrebné TLAČIVÁ do letných detských táborov - BOBORLAND v MESTE 2023

... už čoskoro ...


POBYTOVÉ TÁBORY - BOBORLAND 


11. júl - 18. júl 2023  
BOBOR VÍTA NOVÁČIKOV I.

!!! FORMÁLNE VYPREDANÝ - už len na dotaz !!!

8-dňový pobytový tábor venovaný deťom vo veku od 6 do 13 rokov a najmä tým táborníkom, ktorí sú s nami v tábore po prvýkrát alebo táborníkom, ktorým tento termín vyhovuje. Nenáročné aktivity na úspešný štart do táborového sveta.

Bohatý program prispôsobený veku a zručnostiam táborníkov, celodenné výlety, netradičné hry a aktivity, návšteva kúpaliska a spoznávanie malebnej slovenskej prírody.

V cene je zahrnutá: 5 x denne strava, ubytovanie, doprava, zdravotník, poplatky za všetky vstupy v rámci
 plánovaných výletov, bohatý animačný program a poistenie dieťaťa, mimo poplatku za upomienkové predmety.

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa do prímestského tábora
odovzdá organizátorovi tieto tlačivá a dokumenty:
- Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa zúčastniť sa pobytovej formy tábora,
- Tlačivo Upozornenie rodiča,
- Kartičku poistenca (prípadne kópiu),
- Preukaz na vlak na bezplatné cestovanie,
- riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku do tábora,

Všetky uvedené tlačivá nájdete nižšie a taktiež Vám budú zaslané po uhradení príslušných poplatkov za tábor na Vami uvedený e-mail.

POPLATOK za TÁBOR: 279,- € / dieťa / 1 turnus  

Miesto: RZ Stará voda – Slovenský raj                                                                                                 Kapacita: 40 táborníkov

Potrebné TLAČIVÁ - BOBOR VÍTA NOVÁČIKOV I.  2023

... už čoskoro ...


01. - 08. august 2023  
NOVÁČIKOM SOM UŽ BOL II.
!!! FORMÁLNE VYPREDANÝ - už len na dotaz !!!

 8-dňový pobytový tábor pre deti od 10 do 15 rokov venovaný najmä tým táborníkom, ktorým sa tak v tábore páči, že sa chcú vrátiť späť ešte toto leto, ale aj tým táborníkom, ktorým tento termín vyhovuje.
V tábore zažijete kopec nových, ale aj VÁM dobre známych dobrodružstiev, ako napríklad

Nočná hra, táborový krst alebo Táborová svadba nebudú chýbať.

V cene je zahrnutá: 5 x denne strava, ubytovanie, doprava, zdravotník, poplatky za všetky vstupy v rámci plánovaných výletov, 

bohatý animačný program a poistenie dieťaťa, mimo poplatku za upomienkové predmety.

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa do prímestského tábora
odovzdá organizátorovi tieto tlačivá a dokumenty:
- Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa zúčastniť sa pobytovej formy tábora,
- Tlačivo Upozornenie rodiča,
- Kartičku poistenca (prípadne kópiu),
- Preukaz na vlak na bezplatné cestovanie,
- riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku do tábora,

Všetky uvedené tlačivá nájdete nižšie a taktiež Vám budú zaslané po uhradení príslušných poplatkov za tábor na Vami uvedený e-mail.

POPLATOK za TÁBOR: 279,- € / dieťa / 1 turnus  

Miesto: RZ Stará voda – Slovenský raj                                                                                                 Kapacita: 40 táborníkov

Potrebné TLAČIVÁ - NOVÁČIKOM SOM UŽ BOL II.  2023

... už čoskoro ...


14. august - 21. august 2023   
BOBOR VÍTA NOVÁČIKOV II.

!!! FORMÁLNE VYPREDANÝ - už len na dotaz !!!


8-dňový pobytový tábor venovaný deťom vo veku od 6 do 13 rokov a najmä tým táborníkom,

ktorí sú s nami v tábore po prvýkrát alebo táborníkom, ktorým tento termín vyhovuje. 

Nenáročné aktivity na úspešný štart do táborového sveta.

Bohatý program prispôsobený veku a zručnostiam táborníkov, celodenné výlety, netradičné hry a aktivity, návšteva kúpaliska a spoznávanie malebnej slovenskej prírody.

V cene je zahrnutá: 5 x denne strava, ubytovanie, doprava, zdravotník, poplatky za všetky vstupy v rámci
 plánovaných výletov, bohatý animačný program a poistenie dieťaťa, mimo poplatku za upomienkové predmety.

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa do prímestského tábora
odovzdá organizátorovi tieto tlačivá a dokumenty:
- Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa zúčastniť sa pobytovej formy tábora,
- Tlačivo Upozornenie rodiča,
- Kartičku poistenca (prípadne kópiu),
- Preukaz na vlak na bezplatné cestovanie,
- riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku do tábora,

Všetky uvedené tlačivá nájdete nižšie a taktiež Vám budú zaslané po uhradení príslušných poplatkov za tábor na Vami uvedený e-mail.

POPLATOK za TÁBOR: 279,- € / dieťa / 1 turnus   

Miesto: RZ Stará voda – Slovenský raj                                                                                                 Kapacita: 40 táborníkov

Potrebné TLAČIVÁ - BOBOR VÍTA NOVÁČIKOV II.  2023

... už čoskoro ...


FORMULÁR na predbežnú

ONLINE REZERVÁCIU

Letné detské tábory BOBORLAND 2023

AKO NA TO:

  • Tento formulár slúži na rezerváciu Vami vybraného termínu v letnom detskom tábore BOBORLAND 2023. Ide o predbežnú ONLINE rezerváciu.
  • Pozorne vyplňte MENO a PRIEZVISKO táborníka, pre ktorého chcete termín tábora rezervovať.
  • Správne vyplňte DÁTUM NARODENIA TÁBORNÍKA.
  • Správne vyplňte VEK TÁBORNÍKA.
  • Správne vyplňte ADRESU TRVALÉHO POBYTU TÁBORNÍKA, kde mu v prípade potreby, môžeme zaslať informácie o vybranom tábore.
  • Zvoľte Vami vybraný TERMÍN a NÁZOV TÁBORA. V prípade záujmu o viacero termínov, si môžete zakliknutím označiť viaceré termíny letných detských táborov BOBORLAND 2023 pri jednej predbežnej ONLINE rezervácií.
  • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT a E-MAIL ADRESU rodiča táborníka alebo zákonného zástupcu, ktorého máme informovať o ďalšom postupe pre účely dokončenia REZERVÁCIE a všetkých potrebných informáciách spojených s organizáciou a samotným priebehom tábora.
  • V kolonke " Preplatenia pobytu dieťaťa formou Rekreačného poukazu u svojho zamestnávateľa", zaškrtnite jednu z možností.
  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ - PRIHLASOVACÍ FORMULÁR " a následne Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely predbežnej ONLINE REZERVÁCIE.

!!! POZOR !!!
Na každého TÁBORNÍKA - vyplňte online FORMULÁR zvlášť.

To znamená napr. pri 2 súrodencoch / kamarátoch, vyplňte 2 formuláre,
teda pre každého táborníka, vlastný formulár.