ONLINE PRIHLASOVANIE 

ENERGYLANDIA

27. jún 2023 /utorok/

Odchod ............ Športová hala Mier 05:00 hod.

Príchod ............... Športová hala Mier 24:00 hod.

INFORMÁCIE

Bez dospelého sprievodu je výlet venovaný všetkým deťom od 10 rokov, 

pre deti do 10 rokov, doporučujeme účasť rodiča, alebo zákonného zástupcu dieťaťa. 

Dieťa, resp. účastník je povinný mať všetky potrebné platné cestovné doklady na prípadné preukázanie sa v Poľsku. 

Členovia M21, ktorí od nás obdržia oficiálnu pozvánku, majú výlet hradený v plnej výške.

Ak ste držiteľom ČLENSKEJ KARTY M21, tak pre úspešné prihlásenie sa na výlet do ENERGYLANDIE, úplne postačí zadať do online formulára vaše registračné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane členskej karty M21. V prípade prihlásenia ďalších členov M21, uveďte opäť iba ich registračné čísla. Ak prihlasujete ďalších účastníkov, ktorí nie sú členmi M21 v šk. roku 2022/2023, uveďte ich meno, priezvisko a vek.

Prihlasovanie ČLENA M21 - ENERGYLANDIA 27.06.2023
  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " 
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na výlet do ENERGYLANDIE.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA na výlet do ENERGYLANDIE.

 

V prípade, že sa chcete prihlásiť na výlet a nie ste držiteľom členskej karty M21 v šk. roku 2022 / 2023, pozorne vyplňte požadované údaje.


  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ "
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ "
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na výlet do ENERGYLANDIE.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSENIA na výlet do ENERGYLANDIE.
Prihlasovanie NEČLENA M21 - ENERGYLANDIA 27.06.2023

Samozrejme členom M21 sa môžete stať počas celého školského roka 2022 / 2023. 

Pre bližšie informácie kliknite na tlačidlo nižšie.

Tešíme sa na stretnutie na výlete M21 !