ONLINE PRIHLASOVANIE 

ENERGYLANDIA

25. jún 2024 /utorok/


POPLATOK
Členovia M21 do 15 rokov ............. 63 €                 Nečlenovia M21 do 16 rokov .............. 71 €
Členovia M21 od 16 rokov ............. 71 €                Nečlenovia M21 od 16 rokov ..............  79 €

V cene poplatku JE zahrnuté: doprava + celodenný vstup do zábavného parku Energylandia

V cene poplatku NIE JE ZAHRNUTÉ:  poistenie, strava ani pitný režim


Odchod ............ Športová hala Mier 05:00 hod.

Príchod ............... Športová hala Mier 24:00 hod.


INFORMÁCIE

Bez dospelého sprievodu je výlet venovaný všetkým deťom od 10 rokov, 

pre deti do 10 rokov, doporučujeme účasť rodiča, alebo zákonného zástupcu dieťaťa. 


Dieťa, resp. účastník je povinný mať všetky potrebné PLATNÉ CESTOVNÉ DOKLADY na prípadné preukázanie sa v Poľsku. 


Členovia M21, ktorí od nás obdržia oficiálnu pozvánku, majú výlet hradený buď čiastočne, alebo v plnej výške, na náklady organizácie.

Ide o členov, ktorí sa počas šk. roka 2023/2024 aktívne zapájali do nami pripravených voľnočasových aktivít a túto odmenu si zaslúžia.


Ak ste držiteľom ČLENSKEJ KARTY M21, tak pre úspešné prihlásenie sa na výlet do ENERGYLANDIE, úplne postačí zadať do online formulára vaše registračné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane členskej karty M21. V prípade prihlásenia ďalších členov M21, uveďte opäť iba ich registračné čísla. Ak prihlasujete ďalších účastníkov, ktorí nie sú členmi M21 v šk. roku 2023/2024, uveďte ich meno, priezvisko a vek.

Prihlasovanie ČLENA M21 - ENERGYLANDIA 25.06.2024
  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " 
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na výlet do ENERGYLANDIE.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA na výlet do ENERGYLANDIE.

 

V prípade, že sa chcete prihlásiť na výlet a nie ste držiteľom členskej karty M21 v šk. roku 2023 / 2024, pozorne vyplňte požadované údaje.


  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ "
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ "
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na výlet do ENERGYLANDIE.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSENIA na výlet do ENERGYLANDIE.
Prihlasovanie NEČLENA M21 - ENERGYLANDIA 25.06.2024

Samozrejme členom M21 sa môžete stať počas celého školského roka 2023 / 2024 

Pre bližšie informácie kliknite na tlačidlo nižšie.

Tešíme sa na stretnutie na výlete M21 !