ONLINE PRIHLASOVANIE 

na RODINNÚ TURISTICKÚ VYCHÁDZKU M21


AKO NA TO:

  • Tento formulár slúži na predbežné prihlásenie sa na rodinnú turistickú vychádzku M21 v školskom roku 2020 / 2021 .  
  • Pozorne vyplňte MENO a PRIEZVISKO ÚČASTNÍKA - záujemcu o účasť na rodinnej turistickej vychádzke M21.
  • Správne zaškrtnite, či záujemca o účasť  je členom M21 alebo nie je členom M21.
  • Správne vyplňte VEK účastníka - záujemcu o účasť na rodinnej turistickej vychádzke M21.
  • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT a E-MAIL ADRESU účastníka alebo kontaktnej osoby.
  • Odoslaním potvrdzujem, že som sa ako zákonný zástupca účastníka, resp. plnoletý účastník oboznámil o smernici OZ M21 o spracovaní osobných údajov, ktoré sú uvedené na prihláške a s ktorou súhlasím.
  • V prípade záujmu o prihlásenie viacerých účastníkov na rodinnú turistickú vychádzku M21, vyplňte do posledného riadku mená a priezviská ďalších účastníkov spolu s ich vekom /v tvare: Ján Novák - 15, Klára Nováková - 4/
  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " a následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na rodinnú turistickú vychádzku M21.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA na rodinnú turistickú vychádzku M21.

Výstup na Smrekovicu

13. jún 2021

 
ONLINE prihlasovanie na rodinnú turistickú vychádzku M21