ONLINE PRIHLASOVANIE 

ROZPRÁVKA o ROZPRÁVKE

02. jún 2023 /piatok/


Venované všetkým aktuálnym členom M21 

a táborníkom z letných detských táborov BOBORLAND 

do 10 rokov.

Ak ste držiteľom ČLENSKEJ KARTY M21, tak pre úspešné prihlásenie sa na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21, úplne postačí zadať do online formulára vaše registračné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane členskej karty M21. V prípade prihlásenia ďalších členov M21, uveďte opäť iba ich registračné čísla. Ak prihlasujete účastníkov, ktorí nie sú členmi M21 v šk.roku 2021/2022, uveďte ich meno, priezvisko a vek.

Prihlasovanie ČLENA / TÁBORNÍKA M21 - Rozprávka o rozprávke 02.06.2023
  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " 
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - ROZPRÁVKA O ROZPRÁVKE.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 -  ROZPRÁVKA O ROZPRÁVKE.

 

V prípade, že sa chcete prihlásiť na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - FILMOVÉ PREDSTAVENIE a nie ste držiteľom členskej karty M21 v šk. roku 2022 / 2023, pozorne vyplňte požadované údaje.


  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ "
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ "
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - ROZPRÁVKA O ROZPRÁVKE.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - ROZPRÁVKA O ROZPRÁVKE.
Prihlasovanie TÁBORNÍKA - Rozprávka o rozprávke 02.06.2023

Samozrejme členom M21 sa môžete stať počas celého školského roka 2022 / 2023. 

Pre bližšie informácie kliknite na tlačidlo nižšie.

Tešíme sa na stretnutie

na Vami vybranej voľnočasovej aktivite M21 

ROZPRÁVKA O ROZPRÁVKE !