FORMULÁR na ONLINE PRIHLÁSENIE 

za ČLENA M21 

školský rok 2023 / 2024

AKO NA TO:

 • Tento formulár slúži na prihlasovanie za člena M21 na školský rok 2023 / 2024 .  
 • Na základe Vášho záujmu si vyberte z ponuky ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV M21, alebo v prípade záujmu zaškrtnite len možnosť stať sa radovým členom M21 a v školskom roku 2023 / 2024 budete mať príležitosť taktiež naplno využívať výhody členstva, ako napríklad výhodnejšie vstupy na podujatia organizované M21 počas školského roka, bezplatné vstupy na plaváreň vo vyhradenom čase pre členov M21 a pravidelne dostávať NEWSLETTER M21 na Vami uvedenú adresu.
 • Pozorne vyplňte MENO a PRIEZVISKO člena M21.
 • Správne vyplňte korešpondenčnú ADRESU ČLENA M21, kde mu bude zasielaný NEWSLETTER M21 s informáciami o činnosti a aktivitách M21.
 • Správne vyplňte DÁTUM NARODENIA ČLENA M21.
 • Správne vyplňte aktuálny VEK ČLENA M21
 • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT a E-MAIL ADRESU rodiča alebo zákonného zástupcu člena M21.
 • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT a E-MAIL ADRESU člena M21.
 • Odoslaním potvrdzujem, že som sa ako zákonný zástupca člena M21, resp. plnoletý člen M21, oboznámil o smernici OZ M21 o spracovaní osobných údajov, ktoré sú uvedené na prihláške a s ktorou súhlasím.
 • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ - PRIHLASOVACÍ FORMULÁR " 
 • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ - PRIHLASOVACÍ FORMULÁR " 
 • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA za ČLENA M21.
Na každého ČLENA M21 - vyplňte online FORMULÁR PRIHLASOVANIA za ČLENA M21  osobitne. 

To znamená napr. pri 2 súrodencoch / kamarátoch, vyplňte 2 formuláre,
teda pre každého člena M21, vlastný formulár.

 

PRIHLÁŠKY PRE ČLENOV M21 - pre prípadné stiahnutie