Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na jesenný prímestský tábor pod názvom GAŠTANKO

28. - 29. október 2021

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa  

na jesenný prímestský tábor pod názvom GAŠTANKO v termíne 28. - 29. október 2021.

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21