Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na rodinnú turistickú vychádzku M21 

OKOLO ZBOROVSKÉHO HRADU

 19. september 2021

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa na rodinnú turistickú vychádzku M21 

OKOLO ZBOROVSKÉHO HRADU 19. september 2021

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21