Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na aktivitu pod názvom 

Jarný detský prímestský tábor
PERINBABA 2023
06. - 10. marec 2023

 prebehlo úspešne !

Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa  

na aktivitu pod názvom  Jarný detský prímestský tábor PERINBABA 2023 v termíne  06. - 10. marec 2023.

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú aktivitu M21

Vaše M21