Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na aktivitu pod názvom 

VIANOČNÝ KLUB M21

20. - 23. december 2021

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa  

na aktivitu pod názvom VIANOČNÝ KLUB M21 v termíne 20. - 23. december 2021.

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú aktivitu M21

Vaše M21