Vaše ONLINE PRIHLASOVANIE za ČLENA M21 

na školský rok 2023 / 2024

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za ONLINE PRIHLASOVANIE za Člena M21 na školský rok 2023 / 2024.  

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace 

s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku 

za Vami vybraný záujmový útvar prípadne Vami zvolenú formu členstva M21

Vaše M21