Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na netradičnú turistickú vychádzku M21 

NOČNÝ POCHOD DETÍ A MLÁDEŽE

06. - 07. november 2021

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa na netradičnú turistickú vychádzku M21 

NOČNÝ POCHOD DETÍ A MLÁDEŽE  06. - 07. november 2021

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21