Tlačivá POTVRDENIE a VYHLÁSENIE pre zamestnancov na stiahnutie v rôznych formátoch                                     pre účely poukázania sumy 2% zo zaplatenej dane za rok 2019 v prospech činnosti M21.

Needitovateľné tlačivo POTVRDENIE na stiahnutie                 v JPG formáte.

Needitovateľné tlačivo VYHLÁSENIE na stiahnutie                 v JPG formáte.

                  Needitovateľné tlačivá je potrebné najprv vytlačiť a následne ručne vypísať informácie o darcovi 2%.

                 Editovateľné tlačivá poskytujú možnosť vyplniť údaje o darcovi 2% po otvorení pdf súboru priamo v počítači                                                                                     a vytlačiť tak už vyplnený pdf súbor.