VIDEONÁVOD

 na výrobu záložky do knihy

Tešíme sa na Vami zaslané fotografie s vyrobenými záložkami.

S láskou M21