Výzva bola ukončená dňa 30. apríla 2021.

Veľmi nás však poteší, ak aj naďalej budeme
SUPERHRDINAMI prírody.