1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2023 si v rámci strany č. 5 daňového formuláru FO typ A alebo strany č. 12 daňového formuláru FO typ B) vypočítajte:

2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.


2. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:
IČO: 378 74 641
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: Občianske združenie MLÁDEŽ 21. storočia Bardejov
Adresa: Ťačevská 30, 085 01 Bardejov


3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

4. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 31. marec 2024. Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, pre ostatných je možné podať daňové priznanie na adresu daňového úradu v mieste Vášho bydliska.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.


✔ Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A za rok 2023

✔ Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2023

✔ Ak podávate daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku.


✔ Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za rok 2023

✔ Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B za rok 2023

✔ Ak podávate daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku.