2 percentá z dane

 
 

Suma vo forme 2% zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb, nie je príspevkom navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si tejto možnosti darovania, je táto suma prostredníctvom daňového úradu odvedená do štátneho rozpočtu, kde sa použije  v zmysle priorít a potrieb schváleného štátneho rozpočtu.

Vyberte si niektorú z organizácií, ktorú nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou. Budeme však veľmi radi, ak sa svoje 2% za rok 2023 rozhodnete darovať na všetky kultúrno-spoločenské, športové alebo charitatívne voľnočasové aktivity M21, ktoré sú prioritne venované deťom a mládeži.

Ak však neviete komu darovať 2% zo zaplatenej dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Pre neziskový sektor sú 2% alebo v niektorých prípadoch 3% zo zaplatenej  daní, často jediný alebo veľmi dôležitý príjem.

 

Vaše 2% zo zaplatenej dane, určite, tak ako už niekoľko predošlých rokov použijeme na realizáciu zmysluplných voľnočasových aktivít v kultúrno-spoločenskej, športovej a charitatívnej oblasti. Vďaka Vašej podpore budeme môcť naďalej deti a mládež motivovať k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času.

 


- váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás


- ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami, 

napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní, SZČO a pod.


- ste spoločnosť, firma a pod.


Čo všetko sa nám podarilo zorganizovať aj vďaka Vašim 2%: