✔ Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie 2-3 % za rok 2022

✔  Ak chcete tlačivá vyplniť elektronicky, tlačivá nájdete na tomto linku.