online ZÁPIS
na hodiny anglického jazyka

v E.T. CLUB M21
šk. rok 2024 / 2025

Online návratka ČLENA M21 na E. T. CLUB M21 na šk. rok 2024 / 2025


Ak ste držiteľom aktuálnej ČLENSKEJ KARTY M21, tak pre úspešné prihlásenie sa na hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB M21 v školskom roku 2023 / 2024 úplne postačí zadať do online formulára registračné číslo Vášho dieťaťa / detí, ktoré nájdete na zadnej strane ich aktuálnej Členskej karty M21

V prípade prihlásenia ďalších členov M21, uveďte opäť iba ich registračné čísla. 

Ak prihlasujete záujemcov, ktorí nie sú členmi M21 v šk. roku 2023/2024, použite formulár nižšie.

Online návratka ČLENA M21 

na E. T. CLUB M21 na šk. rok 2024 / 2025


 • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " 
 • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
 • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia  na hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB M21.
 • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE NÁVRATKY na hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB M21.
 • Online návratka NEČLENA M21 na E. T. CLUB M21 na šk. rok 2024 / 2025


  AKO NA TO:

  • Tento ONLINE formulár slúži všetkým záujemcom o hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB M21
   v školskom roku 2023 / 2024 na ONLINE zápis
   z pohodlia Vášho domova.
   Ďalší postup na dokončenie ONLINE zápisu, Vám bude zaslaný na základe Vami uvedených informácií.
   Po realizovaní ONLINE zápisu
   NIE JE POTREBNÉ.!!! opätovne prihlasovať dieťa za člena M21 v školskom roku 2024 / 2025. Členom M21 sa stane automaticky, po dokončení online zápisu.
  • Pozorne vyplňte MENO a PRIEZVISKO dieťaťa, ktoré chcete na hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB M21 zapísať.
  • Správne vyplňte DÁTUM NARODENIA DIEŤAŤA a jeho AKTUÁLNY VEK v deň ONLINE zápisu.
  • Zvoľte TYP ŠKOLY ktorý bude dieťa v školskom roku 2024/2025 navštevovať a uveďte ROČNÍK, ktorý bude dieťa na danom type školy v školskom roku 2024 / 2025 navštevovať.
  • Správne vyplňte TELEFÓNNY KONTAKT a E-MAIL ADRESU rodiča dieťaťa, ktorého máme informovať o ďalšom postupe pre účely dokončenia online ZÁPISU ako aj o všetkých potrebných informáciách.
  • Správne vyplňte korešpondenčnú ADRESU DIEŤAŤA, kde mu v prípade potreby, môžeme zaslať informácie o priebehu a organizácii školského roka 2024 / 2025.
  • Nakoniec už len kliknite na " DOKONČIŤ a ODOSLAŤ - ONLINE ZÁPIS " 
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT a znova kliknite " ODOSLAŤ "
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB M21.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE NÁVRATKY na hodiny anglického jazyka v E. T. CLUB M21.
   

  Online návratka NEČLENA M21

  na E. T. CLUB M21 na šk. rok 2024 / 2025

  Tešíme sa na stretnutie na hodinách anglického jazyka
  v
  E. T. CLUB M21
  v školskom roku 2024 / 2025.