ONLINE PRIHLASOVANIE

na netradičnú dobrodružnú noc v hĺbke 250m pod zemou do

SOĽNÁ BAŇA BOCHNIA
Poľsko

22.-23. marec 2024 /piatok, sobota/


Odchod v piatok 22. marec 2024 o 14:00 hod.    Návrat do BJ v sobotu 23. marec 2024 cca 13:00 hod.

Výška poplatku pre účastníka:

- aktuálni členovia M21 od 10 rokov do 20 rokov..... 48  / osoba

- aktuálni členovia M21 od 21 rokov.......................... 58 / osoba

 
- zvyšok sveta od 10 rokov do 20 rokov .................. 55 € / osoba 
- zvyšok sveta od 21 rokov ...................................... 64 € / osoba


V cene: 

cesta objednaným autobusom tam a  späť, ubytovanie na posteliach vo vlastných spacákoch

sprievodca, animačný program pre deti a mládež.  


Prihlasovanie ČLENA M21

Ak ste držiteľom ČLENSKEJ KARTY M21, tak pre úspešné prihlásenie sa na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21, úplne postačí zadať do online formulára vaše registračné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane členskej karty M21. V prípade prihlásenia ďalších členov M21, uveďte opäť iba ich registračné čísla. Ak prihlasujete účastníkov, ktorí nie sú členmi M21 v šk. roku 2023/2024, uveďte ich vo formulári nižšie.

Prihlasovanie ČLENA M21 - SOĽNÁ BAŇA BOCHNIA 22.-23.03.2024
  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " 
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na návštevu  SOĽNEJ BANE BOCHNIA.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA  na návštevu SOĽNEJ BANE BOCHNIA.


Prihlasovanie NEČLENA M21

 

V prípade, že sa chcete prihlásiť na Vami vybranú turistickú vychádzku a nie ste držiteľom členskej karty M21 v šk. roku 2023 / 2024, pozorne vyplňte požadované údaje.


Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " 

Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ "

Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia  na rodinnú turistickú vychádzku M21.

Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSENIA na rodinnú turistickú vychádzku M21.

Prihlasovanie NEČLENA M21 - SOĽNÁ BAŇA BOCHNIA 22.-23.03.2024

Samozrejme členom M21 sa môžete stať počas celého školského roka 2023 / 2024. Pre bližšie informácie kliknite na tlačidlo nižšie.

Tešíme sa na stretnutie 
 SOĽNEJ BANI BOCHNIA Poľsko !