ONLINE PRIHLASOVANIE

Strašidelný zámok

BOJNICE 2024

26.-28. apríl 2024
/piatok, sobota, nedeľa/


Odchod v piatok 26. apríl 2024 o 08:00 hod.    Návrat do BJ v nedeľu 28. apríl 2024 cca 14:00 hod.

Výška poplatku pre účastníka:

- aktuálni členovia M21 od 10 rokov do 17 rokov..... 78  / osoba

- aktuálni členovia M21 od 18 rokov.......................... 92  / osoba

 
- zvyšok sveta od 10 rokov do 17 rokov .................. 87 € / osoba 
- zvyšok sveta od 18 rokov ...................................... 99 € / osoba


V cene: 

cesta objednaným autobusom tam a  späť, ubytovanie v škole na karimatkách a v spacákoch

kombinovaná strava, návšteva Strašidelného zámku, návšteva ZOO,  animačný program pre deti a mládež.  


Prihlasovanie ČLENA M21

Ak ste držiteľom ČLENSKEJ KARTY M21, tak pre úspešné prihlásenie sa na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21, úplne postačí zadať do online formulára vaše registračné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane členskej karty M21. V prípade prihlásenia ďalších členov M21, uveďte opäť iba ich registračné čísla. Ak prihlasujete účastníkov, ktorí nie sú členmi M21 v šk. roku 2023/2024, uveďte ich vo formulári nižšie.

Prihlasovanie ČLENA M21 - Strašidelný zámok BOJNICE 26.-28.04.2024
  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " 
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na návštevu Strašidelného zámku BOJNICE.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA  na návštevu Strašidelného zámku BOJNICE.


Prihlasovanie NEČLENA M21

 

V prípade, že sa chcete prihlásiť na Vami vybranú turistickú vychádzku a nie ste držiteľom členskej karty M21 v šk. roku 2023 / 2024, pozorne vyplňte požadované údaje.


Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " 

Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ "

Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia  na rodinnú turistickú vychádzku M21.

Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSENIA na návštevu Strašidelného zámku BOJNICE.

Prihlasovanie NEČLENA M21 - Strašidelný zámok BOJNICE 26.-28.04.2024

Samozrejme členom M21 sa môžete stať počas celého školského roka 2023 / 2024. Pre bližšie informácie kliknite na tlačidlo nižšie.

Tešíme sa na stretnutie 
v Strašidelnom zámku BOJNICE !