ONLINE PRIHLASOVANIE na 

PUZZLEMANIU M21

27. január 2024 /sobota/


Venované všetkým aktuálnym členom M21 od 6 do 15 rokov.

Prihlasovanie - ČLEN M21

Ak ste držiteľom ČLENSKEJ KARTY M21, tak pre úspešné prihlásenie sa na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21, úplne postačí zadať do online formulára vaše registračné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane členskej karty M21. V prípade prihlásenia ďalších členov M21, uveďte opäť iba ich registračné čísla. Ak prihlasujete účastníkov, ktorí nie sú členmi M21 v šk.roku 2023/2024, uveďte ich meno, priezvisko a vek.

Prihlasovanie ČLENA M21 - PUZZLEMANIA M21 - 27.01.2024
  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " 
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - PUZZLAMANIA M21.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 -  PUZZLEMANIA M21.

Tešíme sa na stretnutie

na Vami vybranej voľnočasovej aktivite M21 

PUZZLEMANIU M21 !