ONLINE PRIHLASOVANIE na 

PUZZLEMANIU M21

28. január 2023 /sobota/


V priestoroch prímestských táborov Boborland v meste 2022 
na Štefánikovej ulici v Bardejove.


Venované všetkým aktuálnym členom M21 

a táborníkom Letných detských táborov BOBORLAND 

do 15 rokov.

+ NOVINKA:

kategória RODIČIA

Prihlasovanie - ČLEN M21

Ak ste držiteľom ČLENSKEJ KARTY M21, tak pre úspešné prihlásenie sa na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21, úplne postačí zadať do online formulára vaše registračné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane členskej karty M21. V prípade prihlásenia ďalších členov M21, uveďte opäť iba ich registračné čísla. Ak prihlasujete účastníkov, ktorí nie sú členmi M21 v šk.roku 2022/2023, uveďte ich meno, priezvisko a vek.

Prihlasovanie ČLENA M21 - PUZZLEMANIA M21 - 28.01.2023
 • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " 
 • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
 • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - PUZZLAMANIA M21.
 • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 -  PUZZLEMANIA M21.

Prihlasovanie - TÁBORNÍK - NEČLEN M21

 

V prípade, že sa chcete prihlásiť na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - PUZZLEMANIA M21 a nie ste držiteľom členskej karty M21 v šk. roku 2022 / 2023, pozorne vyplňte požadované údaje.


 • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ "
 • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ "
 • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - PUZZLEMANIA M21.
 • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - PUZZLEMANIA M21.
Prihlasovanie TÁBORNÍKA - PUZZLEMANIA M21 - 28.01.2023

Samozrejme členom M21 sa môžete stať počas celého školského roka 2022 / 2023. 

Pre bližšie informácie kliknite na tlačidlo nižšie.

Kategória - RODIČIA 

 

Ak ste držiteľom ČLENSKEJ KARTY M21, tak pre úspešné prihlásenie sa na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21, úplne postačí zadať do online formulára vaše registračné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane členskej karty M21. V prípade prihlásenia ďalších členov M21, uveďte opäť iba ich registračné čísla. Ak prihlasujete účastníkov, ktorí nie sú členmi M21 v šk.roku 2022/2023, uveďte ich meno, priezvisko a vek.

RODIČ - ČLEN M21


Prihlasovanie RODIČIA - ČLENOVIA M21 - PUZZLEMANIA M21 - 28.01.2023

 

V prípade, že sa chcete prihlásiť na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - PUZZLEMANIA M21 a nie ste držiteľom členskej karty M21 v šk. roku 2022 / 2023, pozorne vyplňte požadované údaje.


 • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ "
 • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ "
 • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - PUZZLEMANIA M21.
 • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA na Vami vybranú voľnočasovú aktivitu M21 - PUZZLEMANIA M21.
 • RODIČ - NEČLEN M21


  Prihlasovanie RODIČIA - NEČLEN M21 - PUZZLEMANIA M21 - 28.01.2023

  Tešíme sa na stretnutie

  na Vami vybranej voľnočasovej aktivite M21 

  PUZZLEMANIU M21 !