ONLINE PRIHLASOVANIE 

na 4. jarnú turistickú vychádzku do prírody pre členov M21 a širokú verejnosť

CEZ ZBOROVSKÝ HRAD DO BARDEJOVA

11. máj 2024 /sobota/

Ak ste držiteľom ČLENSKEJ KARTY M21, tak pre úspešné prihlásenie sa na Vami vybranú turistickú vychádzku, alebo akúkoľvek voľnočasovú aktivitu M21, úplne postačí zadať do online formulára vaše registračné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane členskej karty M21. V prípade prihlásenia ďalších členov M21, uveďte opäť iba ich registračné čísla. Ak prihlasujete účastníkov, ktorí nie sú členmi M21 v šk.roku 2023/2024, uveďte ich meno, priezvisko a vek.

Prihlasovanie ČLENA M21 - turistická vychádzka - CEZ ZBOROVSKÝ HRAD DO BARDEJOVA 11.05.2024
  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ " 
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ " 
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia na rodinnú turistickú vychádzku M21.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSOVANIA na rodinnú turistickú vychádzku M21.

 

V prípade, že sa chcete prihlásiť na Vami vybranú turistickú vychádzku a nie ste držiteľom členskej karty M21 v šk. roku 2023 / 2024, pozorne vyplňte požadované údaje.


  • Nakoniec už len kliknite na " ODOSLAŤ "
  • Na záver ešte odkliknite "NIE SOM ROBOT" a znova kliknite " ODOSLAŤ "
  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom pre úspešné dokončenie predbežného ONLINE prihlásenia   na rodinnú turistickú vychádzku M21.
  • Po správnom a kompletnom vyplnení a odoslaní ONLINE formulára, sa Vám na obrazovke zobrazí informácia o úspešnom odoslaní formulára pre účely ONLINE PRIHLÁSENIA na rodinnú turistickú vychádzku M21.
Prihlasovanie NEČLENA M21 - turistická vychádzka - CEZ ZBOROVSKÝ HRAD DO BARDEJOVA 11.05.2024

Samozrejme členom M21 sa môžete stať počas celého školského roka 2023 / 2024. 

Pre bližšie informácie kliknite na tlačidlo nižšie.

Tešíme sa na stretnutie na turistickej vychádzke M21 !