Na základe záujmu o hodiny plávania, môžu všetci detskí členovia M21 v školskom roku 2022 / 2023
opätovne od 20. septembra 2023,
využívať mestskú plaváreň na ZŠ Wolkerova v Bardejove BEZPLATNE

vždy v STREDU v čase od 16:50 do 18:00 hod.

Podmienkou využívania plavárne je preukázanie sa platnou Členskou kartou M21 pri vstupe na plaváreň.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať.


Plávanie NIE je vyhradené pre členov M21 v čase riadnych prázdnin detí základných a stredných škôl, alebo pri neočakávaných udalostiach ako napr. chrípkové prázdniny, počas rôznych odstávok alebo technických porúch prevádzky plavárne o ktorých budeme členov M21 včas informovať.

Ak člen M21 svojím správaním, aj po upozornení zodpovedných osôb združenia, narúša priebeh plávania, alebo sa správa nevhodne, občianske združenie si vyhradzuje právo neumožniť takémuto členovi M21 v budúcnosti vstup na plaváreň, počas hodín vyhradených pre členov M21.

 

Jednotlivé plavecké úrovne M21

Príď medzi nás aj ty a vyskúšaj si svoje sily, aby si zistil, akú plaveckú úroveň dosiahneš a aby si sa mohol zlepšovať.


Ak sa Plávania M21 zúčastníš viac krát, máš možnosť zapojiť sa do súťaže 

o Smoothieoriginálnu plaveckú čiapku BOBORLAND,

plavecké okuliare alebo iné originálne ceny potrebné na plávanie.