Potrebné TLAČIVÁ do letných detských táborov

BOBORLAND v MESTE 2024

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa do letného detského prímestského tábora
odovzdá organizátorovi tábora tieto tlačivá a dokumenty:
- Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 2024
- Tlačivo Upozornenie rodiča,
- Splnomocnenie pre účely výberu dieťaťa z tábora,
- Kartičku poistenca (prípadne jej kópiu),
- Preukaz na vlak na bezplatné cestovanie,
- riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku do tábora.

Všetky uvedené tlačivá nájdete nižšie a taktiež Vám budú zaslané po uhradení príslušných poplatkov za tábor na Vami uvedený e-mail.


PRIHLÁŠKA a podmienky účasti BOBORLAND 2024


Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 2024


Upozornenie rodiča 2024


Splnomocnenie prevzatie dieťaťa BOBORLAND v MESTE 2024


Všetky uvedené tlačivá  je potrebné odovzdať organizátorovi tábora najneskôr 7 dní pred nástupom na tábor.

Tešíme sa na stretnutie v tábore!