Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na celodennú turistickú vychádzku M21 

ZÁDIELSKA DOLINA

01. október 2022

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa na celodennú turistickú vychádzku M21 
ZÁDIELSKA DOLINA 01. október 2022

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21