Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na 1. spoločnú turistickú vychádzku pod názvom

VÝSTUP NA MINČOL

15. september 2023

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa na 1. spoločnú turistickú vychádzku pod názvom

VÝSTUP NA MINČOL - 15. september 2023.

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21