Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na návštevu 

JUMP ARÉNY Košice


 02. februára 2023

prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa na návštevu JUMP ARÉNY.

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme.

Na Vami uvedený e-mail, Vám príde pozvánka a inštrukcie o návšteve JUMP ARÉNY.


Vaše M21