Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na turistickú vychádzku M21 

NOČNÝ POCHOD
05. - 06. november 2022

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa na turistickú vychádzku 

NOČNÝ POCHOD 05. - 06. november 2022

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21