Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na aktivitu pod názvom 

Jarný detský prímestský tábor
PERINBABA 2024
26. február - 01. marec 2024

 prebehlo úspešne !

Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa  

na aktivitu pod názvom  Jarný detský prímestský tábor PERINBABA 2024 

v termíne  26. február  - 01. marec 2024.

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú aktivitu M21

Vaše M21