Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na celodennú turistickú vychádzku

OKOLO VETERNÉHO VRCHU
24. september 2023

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa na celodennú turistickú vychádzku 24. septembra 2023.

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21