Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na celodennú turistickú vychádzku

OKOLO OPÁLOVÝCH BANÍ 

22. október 2023

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa na celodennú turistickú vychádzku OKOLO OPÁLOVÝCH BANÍ  22. október 2023

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21