Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na výlet do 

ENERGYLANDIE

27.  jún 2023

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa 

na výlet do ENERGYLANDIE 27. jún 2023.

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú aktivitu M21

Vaše M21