Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na rodinnú turistickú vychádzku M21 

SLOVENSKÝ RAJ SEVER
23. október 2021

 prebehlo úspešne !Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa na rodinnú turistickú vychádzku M21 

SLOVENSKÝ RAJ SEVER  23. október 2021

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21