Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na celodennú turistickú vychádzku
pre členov M21

Jesenný prechod

ČERGOVSKÝM POHORÍM

15. október 2022

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa

na celodennú turistickú vychádzku pre členov M21

Jesenný prechod ČERGOVSKÝM POHORÍM
15. október 2022.

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21