Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na zimnú turistickú vychádzku do prírody
pre členov M21 a širokú verejnosť

VÝŠINA KAŠTIELIK

12. február 2023

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa

na zimnú turistickú vychádzku do prírody
pre členov M21 a širokú verejnosť

VÝŠINA KAŠTIELIK - 12. február 2023.

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21