Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na 1. jarnú turistickú vychádzku do prírody pre členov M21
a širokú verejnosť

OKOLO ŽOBRÁKA do BARDEJOVA

14. apríl 2024 /nedeľa/

 prebehlo úspešne !


Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa

na  turistickú vychádzku do prírody pre členov M21 a širokú verejnosť

OKOLO ŽOBRÁKA do BARDEJOVA 14. apríl 2024.

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21