Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na celodennú turistickú vychádzku M21
ZÁDIELSKA DOLINA
30. september 2023 /sobota/

prebehlo úspešne !

Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa  

na celodennú turistickú vychádzku M21

ZÁDIELSKA DOLINA - 30. september 2023  /sobota/

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21