Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na 4. JARNÚ TURISTICKÚ VYCHÁDZKU M21
ZO SKALNATÉHO PLESA NA HREBIENOK 
20. máj 2023 /sobota/ 

prebehlo úspešne !

Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa na 

na 4. JARNÚ TURISTICKÚ VYCHÁDZKU M21

ZO SKALNATÉHO PLESA NA HREBIENOK

20. máj 2023 /sobota/

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21