Vaše predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE

na zimnú turistickú vychádzku M21
ZIMNÝ VÝSTUP na MAGURU
21. január 2024

prebehlo úspešne !

Dobrý deň, 

 ďakujeme za predbežné ONLINE PRIHLÁSENIE sa  

na zimnú turistickú vychádzku M21

ZIMNÝ VÝSTUP na MAGURU - 21. január 2024

Vaše ONLINE prihlásenie evidujeme. 

Po spracovaní Vami zaslaných informácií, Vám budú na Vami uvedený email zaslané informácie súvisiace s dokončením prihlásenia a  spôsobe úhrady poplatku za Vami vybranú rodinnú turistickú vychádzku M21

Vaše M21