Naše turistické vychádzky a výlety 

Šk. rok 2022/2023

Turistická vychádzka - SOĽNOHRAD 16.04.2023

Výlet - Soľná baňa BOCHNIA


Naše turistické vychádzky počas pandémie 2020