Už štvrtý rok zastrešuje občianske združenie MLÁDEŽ 21. storočia Bardejove netradičnú environmentálnu výzvu 

pod názvom VRECE CEZ PLECE jarná edícia 2024

Jej cieľom je pomôcť prírode zbaviť ju odpadu a odpadkov, ktoré tam ľudia akosi „zabudli“. 

Výzva nemá hranice, a môžu ju v rámci svojich možností, realizovať všetky deti sveta, ale aj dospelí a rodičia, ktorým príroda nie je ukradnutá. Na splnenie tejto environmentálnej výzvy majú naši SUPERHRDINOVIA prírody čas 

od 16. marca do 30. apríla 2024kedy výzva oficiálne prebieha. Možnosti zapojiť sa, je viacero. 

Účastníci, ktorí sú z Bardejova a blízkeho okolia, majú možnosť zapojiť sa do organizovaného zbierania odpadkov, ktoré prebieha na týždennej báze v zmysle poveternostných podmienok. 

Na organizované zbieranie odpadkov je potrebné sa vopred prihlásiť formou online prihlásenia, ktoré nájdete na našej webovej stránke. 

V prípade individuálneho zbierania odpadkov, je na Vás, ktorý deň a čas si zvolíte. Ak viete kam chcete ísť individuálne zbierať “zabudnuté“ odpadky, je to na Vás, ak nie, môžete na našej webovej stránke využiť tipy na EKOSPOTY, t.j. miesta, ktoré potrebujú pomôcť s odpadkami. Ekospoty budeme počas trvania výzvy priebežne aktualizovať. 

Samozrejme pre potvrdenie splnenia našej výzvy, nám  nezabudnite do 30. apríla 2024 zaslať Vašu selfie fotografiu 

s uloveným odpadom, ktorý ste vyzbierali. 

Pre všetkých detských účastníkov, ktorým sa podarí, našu výzvu splniť, máme ako vždy pripravenú odmenu.

 Veľmi pekne ďakujeme za prejavený záujem a zapojenie sa do výzvy. 

Tešíme sa na stretnutie pri love na všetky „zabudnuté“ odpadky v prírode. Ste super.